Execute("SELECT * FROM sport_score LEFT JOIN sport_zawodnicy ON sport_zawodnicy.id=sport_score.id_zawodnika WHERE id_spotkania=$mecz AND sport_zawodnicy.druzyna_id=$druzyna"); $strzelcy = ""; while($r = $wynik->FetchNextObject()){ $dane = zawodnik($r->ID_ZAWODNIKA); $dana = explode("|",$dane); if($r->CZAS_ZDOBYCIA==0){ $strzelcy .= " ".$dana[0]." ".$dana[1]."
"; }else{ $strzelcy .= " ".$dana[0]." ".$dana[1]." $r->CZAS_ZDOBYCIA'
"; } } $strzelcy .= "
"; return $strzelcy; } function ukarani($mecz,$druzyna){ GLOBAL $db; $wynik2 = $db->Execute("SELECT * FROM sport_kartki LEFT JOIN sport_zawodnicy ON sport_kartki.id_zawodnika=sport_zawodnicy.id WHERE id_spotkania=$mecz AND sport_zawodnicy.druzyna_id='$druzyna' "); $tmp_kartki = ""; while($r2 = $wynik2->FetchNextObject()){ $dane = zawodnik($r2->ID_ZAWODNIKA); $dane = str_replace("|"," ",$dane); $tmp_kartki .= " $dane
"; } $tmp_kartki .= "
"; return $tmp_kartki; } /* ------------------------ MECZE W LIDZE ------------------------------*/ if($_GET['mecze'] AND $_GET['liga']){ $meczep = ""; $mecze = $db->Execute("SELECT * FROM sport_spotkania WHERE kolejka=".$_GET['mecze']." AND liga_id=".$_GET['liga']." ORDER BY data"); $meczep .= " "; $i=1; while($mecz = $mecze->FetchNextObject()){ if($i%2==0){ $styl="styl1"; }else{ $styl="styl2"; } $gosp2 = druzyna($mecz->GOSPODARZ_ID); $gosc2 = druzyna($mecz->GOSC_ID); $gosp = "GOSPODARZ_ID',500,700)\">$gosp2"; $gosc = "GOSC_ID',500,700)\">$gosc2"; if($_GET['szczegoly_meczu']==$mecz->ID){ $strzelcy_gospodarz = strzelcy($mecz->ID,$mecz->GOSPODARZ_ID); $strzelcy_gosc = strzelcy($mecz->ID,$mecz->GOSC_ID); $ukarani_gosp = ukarani($mecz->ID,$mecz->GOSPODARZ_ID); $ukarani_gosc = ukarani($mecz->ID,$mecz->GOSC_ID); if(file_exists("gfx/sponsorzy/$mecz->GOSPODARZ_ID.jpg")){ $gosp_logo = "
"; }else{ $gosp_logo = ""; } if(file_exists("gfx/sponsorzy/$mecz->GOSC_ID.jpg")){ $gosc_logo = "
"; }else{ $gosc_logo = ""; } $meczep .= " "; $meczep .= ""; }else{ $meczep .= " "; if($mecz->BRAMKI_GOSPODARZ!='' AND $mecz->BRAMKI_GOSC!='') { $meczep .= ""; } else { $meczep .= ""; } $meczep .= ""; } $i++; } $meczep .= "
Szczegóły kolejki ".$_GET['mecze']."
ID Gospodarz Wynik Gość Data Szczegóły
$i $gosp_logo$gosp


$strzelcy_gospodarz
$ukarani_gosp
$mecz->BRAMKI_GOSPODARZ:$mecz->BRAMKI_GOSC $gosc_logo$gosc


$strzelcy_gosc
$ukarani_gosc
$mecz->DATA
$i $gosp $mecz->BRAMKI_GOSPODARZ:$mecz->BRAMKI_GOSC $gosc $mecz->DATAID'><<<Mecz do rozegrania
"; } $meczep .= ""; /* ---------------------- LISTA LIG -----------------------------------*/ $wynik = $db->Execute("SELECT * FROM sport_ligi"); $ligi = ""; while($r = $wynik->FetchNextObject()){ if($_GET['liga']==$r->ID){ $ligi .= "$r->NAZWA   "; }else{ $ligi .= "$r->NAZWA   "; } } //$ligi .= 'Liga '.$_GET['liga']; $ligi .= '

'; $ligi .= " Strzelcy     Kartki     Tabela     Wyniki spotkań     Gracze pauzujący "; /* ---------------------- LISTA KOLEJEK W LIDZE ---------------------- */ if($_GET['kolejki']){ $wynik = $db->Execute("SELECT id,kolejka_id,data_rozpoczecia,koniec FROM sport_kolejka WHERE liga_id=".$_GET['liga']." ORDER BY id ASC"); $kolejki = "
"; $i=1; while($r = $wynik->FetchNextObject()){ if($i%2==0){ $styl="indexstyl1"; }else{ $styl="indexstyl2"; } $kolejki .= " "; if($r->KONIEC=="1"){ $kolejki .= ""; }else{ $kolejki .= ""; } echo ""; $i++; } $kolejki .= "
Lista kolejek
Nr. Data rozpoczęcia
$r->KOLEJKA_ID $r->DATA_ROZPOCZECIA KOLEJKA_ID'>Zakończona - zobacz wyniki KOLEJKA_ID'>Terminarz
"; } /* ---------------------- TABELA LIGI ---------------------------------*/ if($_GET['liga']){ $wynik = $db->Execute("SELECT * FROM sport_druzyny WHERE liga_id=".$_GET['liga']." ORDER BY punkty DESC, bilans DESC"); //zdobytych DESC, straconych ASC" $nazwa = liga_nazwa($_GET['liga']); $tabela = " "; $i=1; while($team = $wynik->FetchNextObject()){ if($i%2==0){ $styl="styl1"; }else{ $styl="styl2"; } $tabela .= ""; $tabela .= ""; $tabela .= ""; /* ilosc bramek strzelonych i ilosc zwycienstw jako gospodarz */ $stat = $db->Execute("SELECT count(zwyciezca_id) as ilosc_zwycienstw FROM sport_spotkania WHERE zwyciezca_id=$team->ID"); $w = $stat->FetchRow(); $ilosc_zwycienstw = $w['ilosc_zwycienstw']; /* ilosc bramek strzelonych i ilosc przegranych */ $stat = $db->Execute("SELECT count(przegrany_id) as ilosc_przegranych FROM sport_spotkania WHERE przegrany_id=$team->ID"); $w = $stat->FetchRow(); $ilosc_przegranych = $w['ilosc_przegranych']; /* ilosc bramek strzelonych i ilosc przegranych */ $stat = $db->Execute("SELECT count(id) as ilosc_remisow FROM sport_spotkania WHERE czy_remis like '%($team->ID)%'"); $w = $stat->FetchRow(); $ilosc_remisow = $w['ilosc_remisow']; /* BRAMKI ZDOBYTE U SIEBIE */ $stat = $db->Execute("SELECT sum(bramki_gospodarz) as ilosc FROM sport_spotkania WHERE gospodarz_id=$team->ID"); $w = $stat->FetchRow(); $bramki_zdobyte_gospodarz = $w['ilosc']; /* BRAMKI ZDOBYTE NA WYJEZDZIE */ $stat = $db->Execute("SELECT sum(bramki_gosc) as ilosc FROM sport_spotkania WHERE gosc_id=$team->ID"); $w = $stat->FetchRow(); $bramki_zdobyte_gosc = $w['ilosc']; /* BRAMKI STRACONE U SIEBIE */ $stat = $db->Execute("SELECT sum(bramki_gosc) as ilosc FROM sport_spotkania WHERE gospodarz_id=$team->ID"); $w = $stat->FetchRow(); $bramki_stracone_jako_gospodarz = $w['ilosc']; /* BRAMKI STRACONE NA WYJEZDZIE */ $stat = $db->Execute("SELECT sum(bramki_gospodarz) as ilosc FROM sport_spotkania WHERE gosc_id=$team->ID"); $w = $stat->FetchRow(); $bramki_stracone_jako_gosc = $w['ilosc']; /* Suma meczy */ $suma = $ilosc_zwycienstw+$ilosc_przegranych+$ilosc_remisow; $punkty = ($ilosc_zwycienstw*3)+$ilosc_remisow; $suma_bramek_zdobytych = $bramki_zdobyte_gospodarz+$bramki_zdobyte_gosc; $suma_bramek_straconych = $bramki_stracone_jako_gospodarz+$bramki_stracone_jako_gosc; /* Update tabeli z punktami */ $upd = $db->Execute("UPDATE sport_druzyny SET punkty=$punkty,zdobytych=$suma_bramek_zdobytych,straconych=$suma_bramek_straconych WHERE id=$team->ID"); $tabela .= ""; $tabela .= ""; $tabela .= ""; $tabela .= ""; $tabela .= ""; $tabela .= ""; $tabela .= ""; $i++; } $tabela .= "
LIGA: $nazwa
L.P NAZWA Z P R M BILANS PKT
$iID',600,700)\">$team->NAZWA$ilosc_zwycienstw$ilosc_przegranych$ilosc_remisow$suma$suma_bramek_zdobytych:$suma_bramek_straconych$punkty


"; } /* Najlepsi strzelcy w lidze */ if($_GET['strzelcy']){ $wynik = $db->Execute("SELECT sport_zawodnicy.id,sport_zawodnicy.druzyna_id,sport_zawodnicy.imie,sport_zawodnicy.nazwisko,sum(sport_score.ile_zdobyte) as goli FROM sport_score INNER JOIN sport_spotkania ON sport_score.id_spotkania=sport_spotkania.id INNER JOIN sport_zawodnicy ON sport_score.id_zawodnika=sport_zawodnicy.id WHERE sport_spotkania.liga_id=".$_GET['liga']." GROUP BY sport_zawodnicy.nazwisko,sport_zawodnicy.imie ORDER BY goli DESC, nazwisko ASC"); $najlepsi = " "; $i=1; while($r = $wynik->FetchNextObject()){ if(file_exists("gfx/zawodnicy/".$r->ID.".jpg")){ $foto = ""; }else{ $foto = ""; } $najlepsi .= " "; $i++; } $najlepsi .= "
LIGA: $nazwa
L.P Imie i Nazwisko Bramek
$i $foto $r->IMIE $r->NAZWISKO

".druzyna($r->DRUZYNA_ID)."
$r->GOLI
"; } /* ------------------------- */ /* Kartki */ if($_GET['kartki']){ $wynik = $db->Execute("SELECT sport_zawodnicy.id,sport_zawodnicy.druzyna_id,sport_zawodnicy.imie,sport_zawodnicy.nazwisko,count(sport_kartki.id) as kartek,sport_zawodnicy.id as id FROM `sport_kartki` INNER JOIN sport_spotkania ON sport_kartki.id_spotkania=sport_spotkania.id INNER JOIN sport_zawodnicy ON sport_kartki.id_zawodnika=sport_zawodnicy.id WHERE sport_spotkania.liga_id=".$_GET['liga']." GROUP BY sport_zawodnicy.nazwisko,sport_zawodnicy.imie ORDER BY kartek DESC, nazwisko ASC"); $kartki = " "; $i=1; while($r = $wynik->FetchNextObject()){ $wynik2 = $db->Execute("SELECT * FROM sport_kartki WHERE kartka='z' AND id_zawodnika=".$r->ID); $ile = $wynik2->RecordCount(); $zolte = $ile; $czerwone = 0; $wynik2 = $db->Execute("SELECT * FROM sport_kartki WHERE kartka='c' AND id_zawodnika=".$r->ID); $czerwone = $wynik2->RecordCount(); if(file_exists("gfx/zawodnicy/".$r->ID.".jpg")){ $foto = ""; }else{ $foto = ""; } $kartki .= " "; $i++; } $kartki .= "
LIGA: $nazwa
L.P FOTO Imie i Nazwisko Kartek
$i ".$foto." $r->IMIE $r->NAZWISKO

".druzyna($r->DRUZYNA_ID)."
$r->KARTEK $zolte $czerwone
"; } /* ------------------------- */ /* Pauzujacy */ if($_GET['pauzuja']){ $wynik = $db->Execute("SELECT * FROM sport_zawodnicy LEFT JOIN sport_druzyny ON sport_zawodnicy.druzyna_id=sport_druzyny.id WHERE pauzuje='1' AND sport_druzyny.liga_id=".$_GET['liga']." ORDER by NAZWISKO"); $pauza = " "; $i=1; while($r = $wynik->FetchNextObject()){ $pauza .= " "; $i++; } $pauza .= "
LIGA: $nazwa
L.P Imie i Nazwisko Drużyna Do kiedy
$i $r->IMIE $r->NAZWISKO ".druzyna($r->DRUZYNA_ID)." $r->PAUZUJE_ZA
"; } /* ------------------------- */ ?>